Suomen ja Kreikan vakuussopimus lähes kokonaan julkinen

Julkaistu 14.5.2013

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) mukaan helmikuussa 2012 solmittu Suomen ja Kreikan vakuussopimus on pankkien tunnistetietoja lukuun ottamatta julkinen.

KHO antoi tänään kaikkiaan 12 ratkaisua vakuussopimukseen liittyvien asiakirjojen julkisuudesta. Päätösten mukaan valtiovarainministeriöllä on lakiin perustuva oikeus pitää salassa vain Suomen sopimuskumppaneina olevien pankkien tunnistetiedot. Ministeriöllä on velvollisuus antaa tieto sopimusasiakirjojen muusta sisällöstä.

Päätöksistä yksi on julkaistu vuosikirjaratkaisuna ( KHO 2013:90 ).

Euromaat sopivat lokakuussa 2011 Kreikan lainaohjelman vakuusjärjestelyä koskevista periaatteista. Sen yhteydessä Suomi halusi vakuudet Kreikan tukilainoista, minkä vuoksi Suomen ja Kreikan valtiovarainministerit Jutta Urpilainen ja Evangelos Venizelos allekirjoittivat 20.2.2012 maiden välisen vakuussopimuksen. Kreikka sitoutui tällä asiakirjalla panemaan euromaiden päätöksen täytäntöön. Vakuussopimukseen liittyi viisi Suomen sekä kreikkalaisten pankkien ja kansainvälisen investointipankin välistä sopimusta.

Vakuussopimuksessa oli Kreikan vaatimuksesta maininta, että se on pidettävä salassa. Myös pankkien kanssa tehdyt sopimukset salattiin. Valtiovarainministeriö kieltäytyi useista tietopyynnöistä huolimatta antamasta kaikkia vakuussopimukseen liittyviä asiakirjoja vetoamalla sopimusten ehtoihin sekä julkisuuslain liikesalaisuuksia ja ulkosuhteita koskeviin salassapitopykäliin. Asiakirjoja pyysivät useat toimittajat, kaksi kansanedustajaa ja yksi tutkija.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan vakuussopimukseen kirjattu ehto pitää tiedot yleisöltä salassa ei ole julkisuuslakiin perustuva syy olla antamatta pyydettyä asiakirjaa. Vakuussopimukseen ja siihen liittyviin sopimuksiin sovelletaan Suomen julkisuuslakia, eikä se anna perusteita salata asiakirjoja.

Pankkien nimet ja muut tunnistetiedot voidaan KHO:n mukaan kuitenkin pitää salassa. Yhdessä sopimusten sisällön kanssa ne voisivat paljastaa pankkien liikesalaisuuksia.

KHO:n päätös painottaa perustuslakiin kirjattua julkisuusperiaatetta ja sen mahdollisimman laajaa toteutumista. Sopimukset voitiin julkistaa tunnistetiedot peittämällä.

Valtiovarainministeriön ratkaisuista tehdyistä valituksista viiden kohdalla asia käsittely raukesi, koska ministeriö poisti ensimmäiset päätöksensä ja sen jälkeen antoi osan pyydetyistä tiedoista. Muut seitsemän valitusta koskivat ministeriön myöhempiä ratkaisuja.

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, 029 5640 206, 050 3411 347
Esittelijäneuvos Mikko Rautamaa, 029 5640 356