KHO liittyi Venetsian komission Joint Council on Constitutional Justice -neuvostoon

Julkaistu 28.6.2013

Korkein hallinto-oikeus on liittynyt 20.6.2013 Euroopan neuvoston alaisen Venetsian komission Joint Council on Constitutional Justice -neuvostoon ja saanut jäsenyyden World Conference on Constitutional Justice -yhteisössä.

Yhteisön päätarkoituksena on helpottaa tuomareiden välistä oikeudellista vuoropuhelua maailmanlaajuisesti. Päämääränä on Euroopan perustuslaillisen perinnön periaatteiden – demokratian, hyvän hallinnon, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen – edistäminen, ja yksi sen toimintamuodoista on yhteistyö Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden perustuslakituomioistuinten ja muiden ylinten tuomioistuinten välillä.

Yhteisöön kuuluu tällä hetkellä 72 tuomioistuinta – Suomesta korkein hallinto-oikeus.

Lisätietoja:
www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=02_WCCJ