Presidentti Aarne Nuorvala on poissa

Julkaistu 29.7.2013

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti emeritus Aarne Nuorvala kuoli 11. heinäkuuta. Nuorvala oli kuollessaan 101-vuotias. Hän oli syntynyt 18. huhtikuuta 1912 Viipurissa.

Aarne Nuorvala haudattiin hiljaisuudessa perhepiirin saattelemana lauantaina 27. heinäkuuta.

Aarne Nuorvala (vuoteen 1934 Nylenius) toimi urallaan hallinnossa, valtioneuvoston jäsenenä, oikeuskanslerina ja tuomarina. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen hän tuli 1955 ylimääräisenä jäsenenä ja sai kahta vuotta myöhemmin nimityksen vakinaiseksi hallintoneuvokseksi.

Vuonna 1963 Nuorvala siirtyi korkeimmasta hallinto-oikeudesta valtioneuvoston kanslian ensimmäiseksi kansliapäälliköksi ja edelleen ensin virkamieshallituksen ministeriksi ja sitten 1964 oikeuskansleriksi. Korkeimman hallinto-oikeuden presidentiksi Nuorvala nimitettiin 1964. Hän hoiti tehtävää 17 vuotta eläkkeellä jäämiseensä asti, vuoteen 1982.

Aarne Nuorvalalla oli suuri vaikutus sekä suomalaisen oikeusjärjestelmän että korkeimman hallinto-oikeuden kehittämiseen. Tuomioistuimessa Nuorvala lisäsi menettelyn avoimuutta, palveluperiaatetta ja tiedottamista, avasi kansainvälisiä suhteita ja oli tuomassa atk-järjestelmää korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Puheissaan ja lukuisissa toimikunta- ja komiteatehtävissään hän korosti oikeusvaltioajattelua ja kansalaiskeskeistä käsitystä oikeusturvasta. Nuorvala myös uudisti alempia hallintotuomioistuimia tavalla, joka lopulta johti riippumattomien alueellisten hallinto-oikeuksien syntymisen.

Viimeiset vuotensa Nuorvala vietti Helsingin kantakaupungissa ja kesäpaikassaan Kanta-Hämeen Lopella lastensa ja lastenlastensa kanssa.

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, 029 5640 206, 050 3411 347