KHO esittää lastensuojelulain muuttamista

Julkaistu 25.9.2013

Korkein hallinto-oikeus on tehnyt valtioneuvostolle esityksen lastensuojelulain muuttamisesta. KHO esittää, että huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskevasta päätöksestä sekä eräistä muista lasten asemaan vaikuttavista ratkaisuista saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos se myöntää valitusluvan.

Huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskevien valitusten määrä korkeimmassa hallinto-oikeudessa on noussut voimakkaasti. Muutos sitoo huomattavan paljon henkilöstöä. Lisäksi se on nostanut keskimääräisen käsittelyajan yli 11 kuukauteen. Lapsen edun kannalta pitkä käsittelyaika on haitaksi.

Hallinto-oikeudessa tehdyt päätökset kuitenkin muuttuvat KHO:ssa erittäin harvoin, koska asiat on selvitetty ensimmäisessä käsittelyssä perusteellisesti. Hallinto-oikeudet järjestävät huostaanottoja ratkaistessaan lähes aina suullisen käsittelyn. Niiden ratkaisukokoonpanoihin kuuluu myös asiantuntijoita toisin kuin KHO:ssa.

Ehdotettu muutos lyhentäisi käsittelyaikoja korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja keventäisi tuomioistuimen työmäärää.

Perustuslain mukaan korkein hallinto-oikeus voi tehdä valtioneuvostolle esityksiä lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä. Tätä oikeutta on viime vuosina käytetty hyvin harvoin.

Esitys on liitteenä.

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, 029 5640 206, 050 3411 347

Liitetiedostot