Hyvien tapojen vastaisuus ei ole peruste estää Suomen kannabisyhdistyksen rekisteröintiä

Julkaistu 3.1.2014
Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) mukaan Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ei voinut hylätä Suomen kannabisyhdistyksen hakemusta yhdistyksen rekisteröimiseksi sillä perusteella, että yhdistyksen sääntöjen mukaista toimintaa pidetään hyvien tapojen vastaisena.

KHO kumosi tänään antamallaan päätöksellä PRH:n sekä sen valituslautakunnan ratkaisut. Koko jaoston täysistunnossa tehty ratkaisu on julkaistu vuosikirjapäätöksenä (KHO:2014:1 ).

Yhdistyksen rekisteröinnin epääminen rajoittaa vakavasti yhdistymisoikeutta. Siksi rekisteröintihakemus voidaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja ihmisoikeustuomioistuimen yhdistymisvapautta koskevan oikeuskäytännön perusteella hylätä vain hyvin vahvoin perustein.

"Käsillä ei ole sellaista yleisen edun vaatimaa pakottavaa yhteiskunnallista tarvetta, joka oikeuttaisi epäämään yhdistyksen rekisteröimisen", korkein hallinto-oikeus arvioi.

Suomen kannabisyhdistyksen tavoitteena on monipuolistaa huumausainepolitiikkaa koskevaa julkista keskustelua ja vaikuttaa poliittisesti siihen, että suhtautuminen kannabikseen muuttuu sallivammaksi.. Pyrkimyksenä on kannabiksen käytön, hallussapidon ja viljelyn omaan käyttöön salliminen.

KHO katsoo, että kannabisyhdistyksen sääntöihin kirjattu tavoite on yleisen oikeuskäsityksen vastainen. Päihdepolitiikkaan liittyvä tarkoitus ei kuitenkaan "ole keskeisten demokraattisten tai oikeusvaltiollisten periaatteiden vastainen eikä liioin siinä määrin yleisten etujen vastainen, että rekisteröinti voitaisiin niillä perusteilla evätä".

Yhdistymisvapauteen liittyy KHO:n mukaan kiinteästi mielipiteiden ilmaisun vapaus, joka ei rajoitu yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjen näkemysten esittämiseen ja sellaisten hyväksi vaikuttamiseen. Kannabisyhdistyksen toiminnan tarkoitus ei muodosta ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitettua riittävän painavaa perustetta rekisteröinnin epäämiseen.

"Korkeimman hallinto-oikeuden tehtävänä ei ole tässä yhteydessä tai muutoinkaan ottaa kantaa siihen, onko yhdistyksen säännöistä ilmenevä tarkoitus eli se päämäärä, jonka saavuttamista yhdistyksen toiminnalla tavoitellaan, sinänsä hyväksyttävä."

Kannabisyhdistys yritti rekisteröityä jo vuonna 1993. Silloin rekisterinpitäjänä ollut oikeusministeriö hylkäsi hakemuksen, eikä korkein hallinto-oikeus muuttanut päätöstä.

KHO arvioi yhä, että vapaamielisemmällä suhtautumisella kannabikseen on menestyessään vaikutusta kansanterveyteen ja yleiseen turvallisuuteen sekä oikeuskäsitykseen. Vaikutusten vakavuutta on kuitenkin vaikea arvioida, mikä vuoksi rekisteröintiä ei voi estää toiminnasta aiheutuvia riskejä korostavilla spekuloinnilla.

Ratkaisussa myös muistutetaan, että yhdistys voidaan lakkauttaa, jos se toimii olennaisesti vastoin lakia tai hyviä tapoja.

Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen 029 5640 206, 050 3411 347
Esittelijäneuvos Kristina Björkvall, 029 5640 279