Korkeimman hallinto-oikeuden verkkosivuilla julkaistu ratkaisuseloste keskeneräisessä asiassa

Julkaistu 11.2.2014

Korkein hallinto-oikeus julkaisee verkkosivuillaan ratkaisuselosteita antamistaan päätöksistä (niin sanotut vuosikirjapäätökset). Ratkaisuseloste julkaistaan samana päivänä, kun päätös asiassa annetaan. Ratkaisuselosteen julkaisemiseen verkkosivuilla on teknisistä syistä valmistauduttava etukäteen.

Espoon kaupungin Suurpellon maankäyttösopimusta koskenutta Espoon kaupunginvaltuuston 17.10.2011 tekemää päätöstä koskeneesta valitusasiasta oli ollut tarkoitus antaa päätös 10.2.2014 ja julkaista samana päivänä ratkaisuseloste KHO:n verkkosivuilla. Teknisiin toimenpiteisiin julkaisemisen mahdollistamiseksi oli jo ryhdytty, kun kunnallisvalituksen asiassa tehnyt Kurt Byman 7.2.2014 ilmoitti toimittavansa asiassa vielä lisäselvitystä. Saatuaan valittajan ilmoituksen tiedokseen jaoston puheenjohtaja Irma Telivuo päätti samana päivänä, ettei asiassa voida vielä antaa päätöstä. Tämän jälkeen asian käsittelyä korkeimmassa hallinto-oikeudessa jatketaan, ja päätös asiassa annetaan aikanaan.

Päätöstä asiassa ei siis vielä ole annettu. Kunnallisvalitus on edelleen vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Kun puheenjohtaja oli päättänyt, ettei asiassa anneta päätöstä, KHO:ssa suoritettiin asianmukaiset toimenpiteet myös ratkaisuselosteen julkaisemisen estämiseksi. Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa paljastui, että verkkosivujen päivitykseen käytetyssä julkaisuohjelmassa on virhe. Tästä virheestä aiheutui, että ratkaisuseloste oli aiheettomasti KHO:n verkkosivuilla nähtävänä 10.2.2014 klo 8.00 – 8.45.

Lisätietoja:

Kansliapäällikkö Ann-Mari Pitkäranta 029 56 40 209