Haudan ainaishoitosopimuksen lopettaminen vaatii tarkat taloudelliset perustelut

Julkaistu 23.4.2014  Päivitetty 25.4.2014

Seurakuntayhtymällä ei ole oikeutta irtisanoa haudan ainaishoitosopimusta ilman täsmällisiä perusteluja haudan hoitoon tarkoitettujen varojen loppumisesta. Voimassa olevan kirkkolain mukaan hautainhoitosopimukset ovat määräaikaisia. Jos ainaishoitosopimus on kuitenkin tehty aikana, jolloin sellaisen solmiminen oli mahdollista, seurakuntayhtymä voi irtisanoa sopimuksen vain osoittamalla ko. haudan hoitamiseen tarkoitettujen varojen loppuneen.

KHO:n päätös koskee Tampereen evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston päätöstä lopettaa hautojen ainaishoitosopimukset vuoden 2019 lopussa. Seurakuntayhtymä perusteli päätöstä pääomien riittämättömyydellä.

Päätöksestä valitti yksityishenkilö, jolla on vuonna 1962 solmittu sopimus haudan ainaishoidosta. KHO toteaa, että seurakuntayhtymä ei ollut osoittanut aukottomasti kyseisen haudan hoitoon tarkoitetun pääoman ja sen tuoton loppuneen.

Korkein hallinto-oikeus perustelee päätöstään seuraavasti:

Seurakuntayhtymä ei ole osoittanut, että ainaishoitositoumuksesta perityn maksun pääoma tuottoineen ei riittäisi kysymyksessä olevan haudan hoitokustannuksiin vuoden 2019 jälkeen. Varojen riittävyyttä koskevia laskelmia ei voi perustaa pääoman laskennalliseen tuottoon ja varallisuuden kirjanpitoarvojen huomioon ottamiseen, vaan laskelmien tulee perustua hautainhoitorahaston tosiasiallisiin tuottoihin ja varallisuuden käypiin arvoihin.

Seurakuntayhtymällä ei ole ollut oikeutta irtisanoa haudanhoitositoumustaan.

Lisätietoja:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö, 050 341 1347

Linkit