Lääketieteen lisäopintoihin vaaditaan lääkärin peruskoulutus

Julkaistu 8.4.2014

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä (diaarinumero 2528/3/13) lääketieteen lisensiaattina perusteettomasti esiintyneen henkilön oikeudesta jatkaa opintojaan Helsingin yliopistossa. Kyseessä on lainvoiman saaneiden päätösten purkamista koskeva hakemus. KHO toteaa päätöksessään seuraavaa:

Erikoislääkärin tutkintoa suorittamaan voidaan ottaa henkilö, joka on saanut Suomessa oikeuden tai luvan harjoittaa lääkärin ammattia. Perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen suorittaminen edellyttää, että henkilöllä on lääkärin ammattiin johtava peruskoulutus.

Lisätietoja:

Päivi Musakka, viestintäpäällikkö, 050 341 1347