Korkein hallinto-oikeus ehdotetusta tuomioistuinlaista: Perusteellinen jatkovalmistelu on välttämätön

Julkaistu 22.5.2014

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että valmisteilla oleva laaja tuomioistuinlakiuudistus vaatii vielä perusteellisen ja syvällisen valmistelun. Valmistelua ei KHO:n mukaan nyt ole syytä tarpeettomasti nopeuttaa.

- Työryhmän aikataulu on ollut todella tiukka ja merkittävätkin ehdotukset on nostettu esille aivan valmistelun loppuvaiheessa, KHO:n presidentti Pekka Vihervuori sanoo.

Korkein hallinto-oikeus pitää välttämättömänä, että säännösten käytännön toimivuus arvioidaan huolellisesti. Jokaisen tuomioistuimen tehtävät ja niiden toimintaympäristö on käytävä asiantuntevasti läpi ennen lopullisten ratkaisujen tekemistä.

- Joitakin uudistuksia voi tietenkin tehdä osittaisina tai erillisinä mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Tärkeintä on kuitenkin saada aikaan harkittu ja perusteltu laki, joka palvelee tuomioistuinlaitosta ja yhteiskuntaa.

Vihervuori korostaa, että hyvin valmistellulla lailla ja säädöksillä vältytään käytännön ongelmilta tuomioistuinten työssä.

Lisätietoja:
Päivi Musakka,
viestintäpäällikkö
050 341 1347

Linkit