Vakuutusyhtiön asiantuntijalääkärit ovat julkisen vallan käyttäjiä

Julkaistu 20.5.2014

Vakuutusyhtiöiden käyttämät asiantuntijalääkärit osallistuvat julkisen vallan käyttöön silloin, kun vakuutusyhtiöt tekevät yksittäistä kansalaista koskevia päätöksiä lakisääteisiä vakuutuksia koskevissa asioissa.

Korkein hallinto-oikeus pitää asiantuntijalääkäreitä tässä yhteydessä julkisen vallan käyttäjinä, vaikka he olisivat työsopimussuhteessa vakuutusyhtiöön tai antaisivat lausuntoja toimeksiantoina.

Vakuutusongelmaisten liitto ry. on vaatinut neljältä vakuutusyhtiöltä tietoja niiden käyttämistä asiantuntijalääkäreistä ja heidän erikoisaloistaan.

Korkein hallinto-oikeus perustelee päätöstään:

Tiedon saaminen siitä, ketkä käyttävät julkista valtaa, kuuluu julkisuusperiaatteen ydinalueeseen. Tämä tiedonsaantioikeus koskee paitsi henkilön osallistumista yksittäisen julkisen vallan käyttöä sisältävän päätöksen tekemiseen, myös hänen kuulumistaan julkista valtaa käyttävään organisaatioon päätöksentekoon osallistuvana.

Lakisääteisiä vakuutuksia käsittelevän vakuutusyhtiön asiakirjoihin sisältyvä tieto asiantuntijalääkäreiden henkilöllisyydestä tai heidän palvelus- tai toimeksiantosuhteensa olemassaolosta, ottaen myös huomioon heidän osallistumisensa julkisen vallan käyttämiseen, ei ole liike- tai ammattisalaisuus. Tiedot heidän henkilöllisyydestään tai erikoisaloistaan tai erityispätevyyksistään eivät ole muillakaan perusteilla salassa pidettäviä.

Yhteystiedot:

Päivi Musakka, viestintäpäällikkö, 050 341 1347