Espoon teknisen toimen johtaja ei ollut esteellinen maankäyttökorvausta koskevassa asiassa

Julkaistu 17.6.2014

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että Espoon teknisen toimen johtaja Olavi Louko ei ollut esteellinen asiassa, joka koski erään maankäyttösopimuksen mukaisen korvauksen maksujärjestelystä päättämistä. Asia ratkaistiin korkeimman hallinto-oikeuden vahvennetussa kokoonpanossa äänin 6–3.

Teknisen toimen johtaja Olavi Louko oli saanut sakkorangaistuksen lahjusrikkomuksesta, joka liittyi muun ohella vuosina 2005–2007 tehtyihin Lapin matkoihin. Matkojen kutsujana tai järjestäjänä oli ollut erään kiinteistöalan yhtiön johtohenkilö.

Louko oli sittemmin vuonna 2011 ollut läsnä, kun Espoon kaupunginvaltuusto ja -hallitus olivat päättäneet taloudellisesti merkittävän maankäyttösopimuksen mukaisen korvauksen maksujärjestelystä. Sopimuksen osapuolena oli kuolinpesä, jonka kolmesta osakkaasta yksi oli Loukon lahjusrikkomustuomioon liittyvän kiinteistöalan yhtiön johtohenkilön puoliso.

Espoolainen kaupunginvaltuutettu oli valittanut maksujärjestelyn hyväksymistä koskevasta päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valtuutettu katsoi, että Louko oli erityisesti lahjusrikkomustuomion vuoksi esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että Loukon lahjusrikkomustuomio osoitti moitittavaa suhtautumista viranomaistoiminnan tasapuolisuutta turvaaviin säännöksiin. Loukon ei kuitenkaan katsottu olleen esteellinen vuonna 2011 päätetyssä maksujärjestelyä koskevassa asiassa. Tuomioon johtaneista, vuosina 2005–2007 tehdyistä matkoista oli tuolloin kulunut jo useita vuosia, eivätkä asiaan osalliset olleet olleet toistensa kanssa samalla tavoin tekemisissä enää siinä vaiheessa, kun tarve maksujärjestelylle oli tullut ilmi.

Lisätietoja:

Tietopalvelupäällikkö Satu-Maarit Tarkkanen, puh. 050 301 6262

Esittelijäneuvos Toni Kaarresalo, puh. 029 564 0292

Linkki:

KHO:2014:109