Turun Toriparkin päätöksentekoon osallistuneet eivät olleet esteellisiä

Julkaistu 25.6.2014

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä paljon julkisuudessa olleesta Turun Toriparkkia ja siihen liittyvää päätöksentekoa koskevasta esteellisyysasiasta. KHO:n mukaan päätöksentekoon osallistuneet eivät olleet esteellisiä.

Korkein hallinto-oikeus käsitteli kahta hallinto-oikeudesta tullutta asiaa. Toisessa valittajat vaativat ratkaisua Turun kaupungin ja Turun Toriparkki Oy:n esisopimukseen liittyen. Toisessa oli kysymys torin asemakaavan muuttamisesta.

Valittajat olivat vaatineet ratkaisua Turun kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa esillä olleiden asioiden käsittelyssä mukana olleiden esteellisyydestä. Kysymys oli muun muassa siitä, aiheuttiko vaalituki esteellisyyttä.

Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Satu-Maarit Tarkkanen, 050 301 6262