Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös

Julkaistu 17.7.2014

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut päätöksen (Hämäläinen v. Finland) asiassa.