Yhteiskunnan kehitys ja muutokset näkyvät suoraan KHO:n työssä

Julkaistu 24.7.2014  Päivitetty 25.7.2014

Korkeimman hallinto-oikeuden asialista on läpileikkaus suomalaisesta yhteiskunnasta ja ilmapiiristä. Työmäärä on kasvussa ja kesäkuun 2014 loppuun valituksia kirjattiin toistasataa enemmän kuin edellisvuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Työläitä ja monimutkaisia tapauksia ovat kuluneen puolen vuoden aikana olleet mm. rakentamiseen kuten yleiskaavoihin ja maakuntakaavoihin liittyvät valitukset, kaivostoiminta ja yritysten siirtohinnoittelu. Tuulivoimaan ja turvetuotannon ympäristölupiin liittyvien valitusten määrä on myös lisääntynyt.

Määrällisesti korkeinta hallinto-oikeutta työllistävät kuitenkin eniten ulkomaalaisasiat, niiden osuus tuomioistuimeen tulevista valituksista on neljännes.

Valitusten määrä kasvaa tasaisesti

Vuonna 2013 korkein hallinto-oikeus ratkaisi yhteensä yli 4300 valitusta. Tämän vuoden kesäkuun loppuun mennessä valituksia oli tullut yli 2200, lisäystä edellisvuoden ensimmäiseen puoliskoon yli sata. Ulkomaalaisasioitakin oli kirjattu lähes 70 enemmän.

-Yhteiskunnan muutokset ja kehitys näkyvät meillä suoraan. Esimerkiksi viime vuonna alkanut lapsen huostaanottoon ja sijaishuoltoon liittyvien valitusten hyökyaalto näyttää vain kasvavan, kansliapäällikkö Ann-Mari Pitkäranta korkeimmasta hallinto-oikeudesta sanoo.

Viime vuonna kyseisiä valituksia kirjattiin parisataa, tämän vuoden kesäkuun lopussa korkeimpaan hallinto-oikeuteen oli tullut jo toistasataa huostaanottoon liittyvää valitusta.

-Parikymmentä tuomaria ja nelisenkymmentä esittelijää käsittelee vuosittain valtavan määrän asioita. Asioiden ja valitusten kirjo kattaa koko yhteiskunnan yritysten siirtohinnoittelusta muun verotuksen ja porotalouden kautta mm. monenlaisiin sosiaalietuuksiin, Ann-Mari Pitkäranta mainitsee.

Viranomaiset tekevät vuodessa arviolta 20 - 30 miljoonaa valituskelpoista päätöstä, joihin asianosaiset pääasiassa tyytyvät. Hallintotuomioistuimiin ensi asteena valitetaan vuosittain noin 30 000 asiassa. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen päätyy vuosittain noin 4 000 asiaa.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö, 050 341 1347