Ympäristölupien tarkistamismenettelyä arvioitava uudelleen

Julkaistu 23.9.2014

KHO on tyytyväinen ympäristöministeriön tavoitteeseen keventää ympäristölupien käsittelyä. Ministeriön nopeasti valmistelemassa ympäristönsuojelulain muutosesityksessä on kuitenkin vakavia puutteita ja korkein hallinto-oikeus kiinnittää huomiota erityisesti ympäristölupien valvontaan. Lakiesitystä on valmisteltava huolella edelleen. Korkein hallinto-oikeus ihmettelee, miksi ympäristölupajärjestelmää on ryhdytty muuttamaan vain pari päivää uuden ympäristönsuojelulain voimaantulon jälkeen.

Syyskuun alussa voimaan tulleen lain mukaan ympäristöluvat voidaan määrätä tarkistettaviksi määräajoin. Nyt tarkistamissäännös kumottaisiin ja lupien ajanmukaisuuden valvonta jäisi viranomaisten aloitteellisuuden varaan.

- ELY-keskukset ovat todella tiukoilla nyt, kun niidenkin määrärahoja pienennetään ja ihmisiä vähennetään. Huolena on, miten ne voisivat seurata lupien muuttamistarvetta oma-aloitteisesti. Tällaisessa viranomaisaloitteisessa tarkistamisessa myös muiden tahojen osallistumisoikeudet jäisivät varjoon. Toisaalta määräaikainen tarkistamismahdollisuus on voinut palvella myös toiminnan harjoittajan etua, kun lupa on voitu myöntää tietyin lupamääräyksin sitä silmällä pitäen, että määräyksiä voidaan toiminnasta saatujen kokemusten perusteella tarkistaa, hallintoneuvos Kari Kuusiniemi toteaa.

Ympäristöministeriö esittää muutoksia myös toiminnan olennaista muuttamista ja luvan muuttamista koskeviin säännöksiin. Näiden muutosten osalta huolena on se, johtaisiko asian joutuminen väärään menettelyyn päätösten kumoamiseen menettelyvirheiden takia. Tästä aiheutuisi hankkeiden toteuttamisen viivästymistä ja kuormitusta myös tuomioistuimiin.

Yhteystiedot:

Päivi Musakka, viestintäpäällikkö, 050 341 1347