Suomen päivitetyt tiedot ovat EU:n ylinten hallintotuomioistuinten järjestön sivuilla

Julkaistu 10.10.2014

Euroopan Unionin jäsenvaltioiden ylinten hallintotuomioistuinten järjestö ACA tarjoaa verkkosivuillaan monipuolista materiaalia jäsenistään. Suomen korkein hallinto-oikeus on juuri päivittänyt omat tietonsa. Sivuilla on nyt tiedot oikeusjärjestelmästä ja lainkäytöstä, sekä erilaisia hyödyllisiä tilastotietoja.

ACA:n kotisivuilta www.aca-europe.eu kohdasta Tour of Europe pääsee kunkin jäsenvaltion karttaa klikkaamalla näkemään monipuolista tietoa jäsenmaan ylimmästä hallintotuomioistuimesta. Suomen korkein hallinto-oikeus on toistaiseksi ainoa jäsen, joka on päivittänyt tietonsa.

ACA:n sivuille pääsee myös korkeimman hallinto-oikeuden kotisivujen kautta.

Jurifast-tietokannasta saa Euroopan Unionin oikeutta koskevaa materiaalia

ACA:n kotisivuilta pääsee myös Jurifast -tietokantaan, jossa on Euroopan Unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja kansallisten ylinten hallintotuomioistuinten sille esittämiä ennakkoratkaisupyyntöjä. Jurifast –tietokannassa ovat myös Euroopan Unionin tuomioistuimen pyyntöihin antamat ratkaisut sekä kansallisen ylimmän hallintotuomioistuimen sen jälkeen tekemät päätökset.

Tietokannasta löytyy runsaasti myös muita kansallisten ylinten hallintotuomioistuinten päätöksiä, jotka koskevat Euroopan Unionin oikeuden soveltamista.

Yhteystiedot:

Hannele Klemettinen, esittelijäneuvos, 029 5640 332
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö, 050 341 1347