Valtioneuvosto ei voinut määrätä Tohmajärveä yhteistyöhön Kiteen kanssa

Julkaistu 2.10.2014

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut valtioneuvoston päätöksen, jonka mukaan Tohmajärven kunnan olisi pitänyt järjestää perusterveydenhuoltonsa yhdessä Kiteen kaupungin kanssa. Päätös oli perustuslain turvaaman kunnallisen itsehallinnon vastainen. Valtioneuvoston päätöksen perusteella Kitee olisi voinut päättää perusterveydenhuollon järjestelyistä myös Tohmajärvellä.

KHO katsoi, että valtioneuvosto oli kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain perusteella joulukuussa 2012 sinänsä toimivaltainen asettamaan Tohmajärven kunnalle yhteistoimintavelvoitteita, kun kunta oli päättänyt irtautua Keski-Karjalan sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintasopimuksesta ja ryhtynyt yksin huolehtimaan sosiaali- ja terveyspalveluistaan.

Yhteystiedot:

Päivi Musakka, viestintäpäällikkö, 050 341 1347

Linkit