Presidentti Pekka Vihervuori: Oikeusturvan kysyntä kasvaa, kansantalouden ja julkistalouden hankaluudet ovat todellisuutta

Julkaistu 29.1.2015  Päivitetty 30.1.2015

Elämme yhteiskunnassa, yksilöiden ja yritysten arjessa, kansantaloudessa ja julkistaloudessa yhä hankalaa aikaa. Tämä on lisännyt oikeusturvan kysyntää erityisesti hallintolainkäytössä.

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori peräänkuulutti luottamusta oikeusvaltioon ja hallinnon lainalaiseen toimintaan puheessaan, jolla hän avasi XIII Hallintotuomioistuinpäivät Helsingissä.

- Maailma muuttuu eikä yhteiskunnan koheesio ole enää itsestään selvä perusvoimavaramme. Meidän täytyy kuitenkin muistaa, että jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa.

Vihervuori painotti, että jokaisella on perustuslain mukaan oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Se on oikeusvaltion kulmakivi.

- Kuitenkin meiltä puuttuu sellainen perustuslakivalvonta, joka turvaisi valtion budjetin ja lainsäädännössä tuomioistuimille asetettujen velvoitteiden välisen tasapainon.

Hän sivusi myös kahta oikeusministerille luovutettua, tuomioistuimia ja oikeuslaitoksen uudistamista koskevaa selvitystä.

- Korkeimpien tuomioistuinten yhdistäminen ei näkemykseni mukaan toisi säästöä, vaan päinvastoin. Se kaventaisi merkittävästi myös lainkäytön asiantuntemusta. Sama merkittävä rahanmeno koskee myös toisessa selvityksessä pohdittua tuomioistuinvirastoa. En ole koskaan ymmärtänyt puhetta yleisestä eurooppalaisesta virastomallista tai symbolisesta tuomioistuinten riippumattomuuden lisääntymisestä vahvan hallintoviraston avulla.

Presidentti Vihervuori toivoo lainvalmisteluun riittävästi aikaa ja asiantuntemusta. Kiire tuottaa huonoa laatua.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö, 050 341 1347