KHO pyytää ennakkoratkaisun unionin tuomioistuimelta eläketulon lisäveroa koskevassa asiassa

Julkaistu 6.3.2015

Korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltävänä on kymmeniä valituslupahakemuksia eläketulon lisäveron määräämistä koskevista eri alueellisten hallinto-oikeuksien päätöksistä. Hallinto-oikeudet ovat hylänneet verovelvollisten Verohallinnon päätöksistä tekemät valitukset. Valittajat ovat pitäneet eläketulon lisäveroa verovelvollisia iän perusteella syrjivänä ja vedonneet tässä suhteessa muun ohella unionin oikeuden ikäsyrjinnän kieltävään sääntelyyn.


Eläketulon lisäveroa koskevaa lakia tuloverolain muuttamisesta (785/2012) on sovellettu ensimmäisen kerran vuodelta 2013 toimitetussa verotuksessa. Luonnollisen henkilön on mainitun lain nojalla suoritettava valtiolle eläketulon lisäveroa 6 prosenttia siltä osin kuin eläketulo ylittää 45 000 euroa vähennettynä eläketulovähennyksen määrällä.

Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjassa julkaistulla välipäätöksellään päättänyt lykätä asian käsittelyä ja pyytää unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisun yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yhteisistä puitteista annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan säännösten soveltumisesta asiaan sekä mahdollisesti näiden säännösten tulkinnasta.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö, 050 341 1347


Linkit