Korkeimpien oikeuksien yhdistäminen ei parantaisi oikeusturvaa

Julkaistu 4.3.2015

Korkein hallinto-oikeus arvostelee oikeusministeriön julkaisemaa selvitystä, jossa on arvioitu korkeimpien oikeuksien mahdollisesta yhdistymisestä aiheutuvia hyötyjä ja haittoja. Selvityksessä esitetyt johtopäätökset eivät perustu oikeusjärjestyksen tilan ja kehityksen asianmukaiseen ja riittävään analyysiin.

Korkein hallinto-oikeus korostaa, että korkeimman hallinto-oikeuden tehtävä ylimpänä tuomioistuimena on erilainen kuin korkeimman oikeuden, eikä selvityksessä ole riittävästi otettu huomioon näitä korkeimpien oikeuksien tehtävien eroja.

Yhdistetty ylin tuomioistuin ei ohjaisi paremmin oikeus- tai hallintokäytäntöä nykytilaan verrattuna, vaan kävisi päinvastoin.

- Korkeimpien tuomioistuinten yhdistäminen ei olisi myöskään mikään säästöhanke, koska sellainen päinvastoin vaatisi merkittäviä investointeja. Ajatellun yhdistämisen ilmeisiä haittoja ja riskejä on esimerkiksi asiantuntemuspohjan kaventuminen, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori sanoo.

Pohdittaessa uudistuksia tuomioistuinten toimintaan tulisi aina lähteä kansalaisten oikeusturvan parantamisen näkökulmasta. Näin ei kuitenkaan ole tehty tässä selvityksessä. Myös taloudellisia vaikutuksia tulisi arvioida laajalti. Korkein hallinto-oikeus korostaa, että sen toiminnasta aiheutuvat taloudelliset vaikutukset heijastuvat laajalti koko yhteiskuntaan, yksilöiden oikeuksiin, hallinnon asianmukaiseen toimivuuteen ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin. Näin ollen korkeimpien oikeuksien rakenteellisesta yhdistämisestä ei aiheutuisi yhteiskunnalle säästöä vaan kustannuksia.

Korkein hallinto-oikeus toteaa oikeusministeriölle antamassaan yksimielisessä lausunnossa, että korkeimpien oikeuksien yhdistämistä ei ole syytä selvittää pidemmälle. Tuomioistuinlinjojen yhdistäminen ei lisää oikeuselämän vakautta, muuta etua tai kansalaisten oikeusturvaa.

Korkein hallinto-oikeus muistuttaa, että se toimii ylimpänä hallinto-oikeudellisena tuomioistuimena antaen oikeusturvaa myös yksittäisissä asioissa. Samalla se kontrolloi, että julkinen hallinto toimii lainmukaisesti.

Yhteystiedot:

Päivi Pietarinen, kansliapäällikkö, 050 543 3403
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö, 050 341 1347

Linkit:

Lausunto H 21/15

Korkeimpien oikeuksien organisatorinen yhdistäminen