Korkein hallinto-oikeus: Tuomioistuinmaksulain valmistelua kannattaa jatkaa

Julkaistu 17.3.2015

Korkein hallinto-oikeus ylimpänä hallintolainkäyttäjänä katsoo, että oikeusministeriön työryhmän esityksessään tuomioistuinmaksulaiksi ehdottama oikeudenkäyntimaksujen taso ei ainakaan hallintolainkäytössä näyttäisi vaarantavan kansalaisten oikeusturvaa.

Korkeimmalla hallinto-oikeudella ei ole ehdotettuun maksujen tasoon huomautettavaa.

Korkein hallinto-oikeus kiinnittää kuitenkin huomiota useisiin esityksen asiakohtiin, joiden osalta tulee varmistaa että uusia ongelmia tai lisätyötä ei synny. KHO esittää lausunnossaan valmistelun jatkamista.

Yhteystiedot:
Kansliapäällikkö Päivi Pietarinen, 050 5433 403
Viestintäpäällikkö Päivi Musakka, 050 341 1347

Linkit