Korkein hallinto-oikeus: Ihmisten oikeusturva on hallintorakenteiden luomista tärkeämpää

Julkaistu 12.3.2015

Korkein hallinto-oikeus arvostelee oikeusministeriön julkaisemaa selvitystä, jossa arvioidaan tuomioistuinviraston perustamista. Tuomioistuimen yksimielisen näkemyksen mukaan ehdotus lisäisi kuluja ja byrokratiaa eikä sitä pidä viedä eteenpäin. Kansalaisten oikeusturva heikkenee, jos yhteiskunnan varoja käytetään uuden hallintoviranomaisen perustamiseen. Nyt pitäisi ottaa ihmisten ja yritysten oikeusturva vakavasti ja varmistaa tuomioistuimille riittävät resurssit hoitaa perustehtävänsä eli asioiden mahdollisimman nopea käsittely ja ratkaiseminen.

- Tällaisina aikoina ei luulisi kenelläkään olevan varaa uusiin epävarmoihin hankkeisiin, jotka vievät välttämättömiä ja entisestään niukkenevia voimavaroja muuhun kuin oikeusturvan tuottamiseen, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori sanoo.

Pohdittaessa muutoksia tuomioistuinten toimintaan tulisi aina lähteä kansalaisten oikeusturvan parantamisen näkökulmasta. Hallintotuomioistuimilla on myös tärkeä tehtävä varmistaa julkishallinnon toimien lainmukaisuus, mikä osaltaan vahvistaa talouselämän toimintaedellytyksiä ja Suomen kilpailukykyä.

Korkein hallinto-oikeus käsittelee ja ratkaisee vuosittain nelisentuhatta pääasiassa alueellisista hallinto-oikeuksista sekä markkinaoikeudesta tullutta valitusta tai valituslupahakemusta, minkä lisäksi muun muassa valtioneuvoston päätöksistä valitetaan suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö, 050 341 1347

Linkit

Sivun alkuun |