KHO:n presidentti Pekka Vihervuori: Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon resurssitarpeet -raportti on pettymys

Julkaistu 6.3.2015

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori on pettynyt sisäministeriön ja oikeusministeriön yhteisen työryhmän tänään julkaisemaan raporttiin sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon tulevaisuudesta. Hyvästä tarkoituksesta huolimatta raportti ei turvaa oikeussuojan toteutumisen vaatimia voimavaroja siedettävälläkään tasolla. Taustalla näyttää olleen virheellinen oletus siitä, että kiistanalaiset ja tosiasiassa menoja lisäävät epäselvät hankkeet kuten ylimpien tuomioistuinten yhdistäminen tai uuden tuomioistuinkeskusviraston perustaminen tuottaisivat säästöjä.

Tarkastelun perustuessa vahvasti vain "poliisilähtöiseen" käsittelyketjuun esitutkinnasta rangaistuksen täytäntöönpanoon oikeuslaitoksen toinen puolikas eli hallintotuomioistuimet (alueelliset hallinto-oikeudet, vakuutusoikeus, markkinaoikeus ja korkein hallinto-oikeus) ovat jääneet valmistelussa lapsipuolen asemaan. Hallintotuomioistuinten edustajia ei juuri ole mahtunut työryhmän kuulemien tahojen joukkoon. Esimerkiksi resurssitason vaikutuksia verotuksen, lastensuojelun tai julkisten hankintojen prosesseihin ja niiden kautta yhteiskuntaan ja talouselämään ei lainkaan ole kosketeltu.

Positiivista raportissa on huomion kiinnittäminen turvapaikka-asioiden sujuvaan oikeuskäsittelyyn. Työryhmän mukaan vastaanottokustannusten kurissa pitämiseksi on erittäin tärkeää, että Helsingin hallinto-oikeus, jonne turvapaikkapäätöksentekoa koskeva ensiasteen muutoksenhaku on keskitetty, on resursoitu riittävästi ja pystyy käsittelemään valitukset nopeasti. Tällä hetkellä näin ei kuitenkaan valitettavasti ole.

Presidentti Vihervuoren mukaan työryhmän ilmaisema aito huoli oikeuslaitoksen resursseista on otettava vakavasti, mutta se edellyttää kokonaan uutta ja samalla kattavaa tarkastelukulmaa.

Korkein hallinto-oikeus tulee aikanaan lausunnossaan ministeriöille tarkoin perehtymään raporttiin ja sen synnyttämään tilanteeseen.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö, 050 341 1347