KHO:n presidentti Pekka Vihervuori: Hallintotuomioistuinten toimintaedellytyksiä ei saa kaventaa

Julkaistu 29.5.2015

Oikeusturva on suomalaisille aina ollut itsestäänselvyys, näin myös suhteessa viranomaisiin. Toimiva tuomioistuinlaitos on tae demokratialle. Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori piti merkittävänä, että tuore hallitusohjelma ei sisällä mitään mainintoja tuomioistuinlinjojen yhdistämisestä eikä erillisestä tuomioistuinvirastosta. Uhkana on sen sijaan se, ymmärretäänkö erilaisten säästöpaineiden keskellä toimivan oikeuslaitoksen merkitys kansalaisille ja yritykselle, myös suoranaisena tuottavuustekijänä.

Presidentti Vihervuori kiinnitti huomiota hallitusohjelman liitteen kohtaan, jossa asetettua määräaikaa valituslupa-asian käsittelylle korkeimmassa hallinto-oikeudessa hän piti perustuslain vastaisena tuomioistuimen riippumattomuuden loukkauksena.

- KHO:ssa jo ennestään laajassa käytössä oleva valituslupajärjestelmä on jo muutoinkin laajenemassa edelleen. Toisin kuin joskus on esitetty, tonttituotannon ja muutoksenhakusäännösten välillä ole syy-yhteyttä. Eräissä tähän liittyvissä puheenvuoroissa onkin itse asiassa ollut kyse tyytymättömyydestä tuomioistuinratkaisujen asiasisältöön, Vihervuori sanoo.

Presidentti Vihervuori korosti myös, että koko oikeusvaltio ja lainalainen hallinto koostuu säännöksistä eli normeista. Siten myös normitalkoissa on syytä olla analyyttinen ja tarkastella, mitä tuon termin taakse kulloinkin kätkeytyy. Yleensä kyse on samalla niin oikeuksista kuin velvollisuuksistakin. Oikeusvaltion ja oikeusvarmuuden kannalta hyvin suotavaa olisi muistaa oikeusjärjestyksen kokonaisuus sekä tuomioistuinten velvollisuus perustuslain ja ihmisoikeusvelvoitteiden suoraankin soveltamiseen. Tuomioistuintoiminnan ja ratkaisujen ennakoitavuuden kannalta turmiollisia olisivat sellaiset palasina tehtävät muutokset ja leikkaukset, jotka eivät ota huomioon tätä kokonaisuutta.

Presidentti Vihervuori puhui Hämeenlinnan hallinto-oikeuden seminaarissa "Mitä väliä on hallintolainkäytöllä?" Hän nosti esiin myös hallintotuomioistuinten laajan tehtäväkentän. Hallintotuomioistuinten asiat koskettavat jokaista Suomessa asuvaa ja vuosittain pelkästään korkeimpaan hallinto-oikeuteen tulee nelisentuhatta valitusta tai valituslupahakemusta. Asiaryhmiä on kolmisensataa – veroista, maankäyttö- ja kaavoitusasioista ja kunnallisasioista ulkomaalais- ja lastensuojelukysymyksiin.

- Hallintotuomioistuinten tehtävä on vaativa ja monimuotoinen sekä yksilöiden että yritysten oikeussuojan kannalta ratkaisevan keskeinen, Vihervuori painottaa.

Tuomioistuinten perustehtävän edellytyksiä ovat riippumaton asema ja riittävät voimavarat. Uudistuksia on syytä tehdä, mutta järkevästi. Järkevää tehostamista on etenkin tuomioistuintyöskentelyn digitalisoiminen. Erityisiä hyötyjä tästä olisi saatavissa nimenomaan hallintotuomioistuimissa. Presidentti Vihervuori oletti lipsahduksesi sen, että hallitusohjelmassa tältä osin mainitaan ainoastaan yleiset tuomioistuimet.

Yhteystiedot:

Päivi Musakka, viestintäpäällikkö, 050 341 1347

KHO:n presidentti Pekka Vihervuoren puhe ylituomari Heikki Jukaraisen juhlaseminaarissa