Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon kohdistuvia valituksia on saapunut korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Julkaistu 25.8.2015
Korkein hallinto-oikeus on kirjannut ensimmäiset valitukset Saamelaiskäräjien hallituksen päätöksistä vaaliluetteloon hakeutuneiden oikaisuvaatimuksiin.

Oikaisuvaatimuksia tehtiin yhteensä 201. Saamelaiskäräjien hallitus ratkaisi oikaisuvaatimukset kokouksessaan 2.-3.8.2015 ja postitti päätöksensä 14.8.2015.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa saamelaiskäräjien hallitukselle varataan tilaisuus antaa lausuntonsa valitusten johdosta. Valittajalle varataan tilaisuus vastaselityksen antamiseen.

Käsittelyn kiireellisyyden vuoksi korkein hallinto-oikeus toivoo, että valitukset toimitetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle sähköisesti. Kuulemisissa käytetään sähköistä menettelyä, jos valittajan sähköinen yhteystieto on tiedossa.

Saamelaiskäräjävaalit pidetään 7.9. -4.10.2015. Äänioikeus vaaleissa on saamelaisilla, jotka on otettu vaaliluetteloon tai jotka ovat hakeutuneet itse vaaliluetteloon ja esittävät korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen äänioikeudestaan.

Yhteystiedot:

Päivi Musakka, viestintäpäällikkö 050 341 1347