KHO esittää kahden jäsenen ratkaisukokoonpanoa turvapaikkaa koskeviin valituslupahakemuksiin

Julkaistu 9.9.2015

Korkein hallinto-oikeus on tehnyt valtioneuvostolle esityksen lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä. KHO esittää, että korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 §:ää pikaisesti muutetaan siten, että ulkomaalaislain 6 luvussa tarkoitettuja turvapaikkaa ja kansainvälistä suojelua koskevat valituslupahakemukset voitaisiin ratkaista KHO:ssa kahden jäsenen kokoonpanossa nykyisen kolmen jäsenen sijaan, jos hakemus yksimielisesti hylätään. Mikäli valituslupahakemusta ei hylätä, asia siirretään laajempaan kokoonpanoon.

Yhteystiedot

Satu-Maarit Tarkkanen, tietopalvelupäällikkö, 050 301 6262

Liitetiedostot

Sivun alkuun |