Korkein hallinto-oikeus esittää lausunnossaan oikeusministeriölle kriittisiä näkökohtia ehdotuksesta tuomioistuinlaiksi

Julkaistu 10.9.2015

Korkein hallinto-oikeus pitää sinällään tärkeänä, että tuomioistuinten tehtäviä, organisaatiorakenteita, hallintoa ja tuomareiden asemaa arvioidaan aika ajoin uudelleen. Nyt lausunnon kohteena sisältyvään ehdotukseen uudeksi tuomioistuinlaiksi ja tuomareiden koulutusta koskevaan mietintöön sisältyy kuitenkin useita ongelmakohtia. Korkein hallinto-oikeus viittaa hallintoneuvos Eija Siitarin hallituksen esitysluonnoksesta jättämään eriävään lausumaan sekä nostaa erityisesti esille seuraavat kohdat:

• uudistuksen kustannukset, jotka kiristyneessä valtiontalouden tilanteessa ovat epäilemättä pois tuomioistuinten ydintehtävän eli lainkäytön resursseista

• asessorijärjestelmä, joka on omiaan vähentämään pätevän, ammattitaitoisen ja monipuolisen kokemuksen omaavien juristien kiinnostusta tuomioistuinuraa kohtaan

• tuomarikoulutusjärjestelmä, jossa uudella tuomarikoulutuslautakunnalla olisi vahva rooli niin tuomareiden ja esittelijöiden jatkokoulutuksessa kuin uusien tuomareiden uralle pääsyssä

• asioiden jakamista koskeva lakiesityksen 8 luvun sääntely, joka ei sovi kollegiseen tuomioistuimeen, jossa asiat ratkaistaan esittelystä

Yhteystiedot:

Satu-Maarit Tarkkanen, tietopalvelupäällikkö, 050 301 6262

Liitetiedostot