EU:n jäsenvaltioiden ylimmät hallintotuomioistuimet Helsingissä: Julkisten hankintojen tuomioistuinvalvonta EU-maissa

Julkaistu 22.10.2015  Päivitetty 23.10.2015

EU:n uudet julkisia hankintoja koskevat direktiivit tulevat sovellettavaksi ensi vuonna. Myös Suomen hankintalainsäädäntö uudistuu ja yksinkertaistuu muun ohella tämän vuoksi.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa torstaina ja perjantaina järjestettävässä Euroopan unionin ylinten hallintotuomioistuinten yhdistyksen (ACA-Europe) seminaarissa käsitellään mm. sitä miten julkisten hankintojen tuomioistuinvalvonta eri jäsenvaltioissa nykyisin toimii ja millaisia tarpeita uusi EU:n lainsäädäntö asettaa lainkäytölle. Seminaariin osallistuu ylinten hallintotuomioistuinten jäseniä yli 20 unionin jäsenvaltiosta sekä mm. Norjasta.

Keskusteluissa käydään läpi mm. julkisuusperiaatteen toteutumista julkisia hankintoja koskevissa asioissa. Kysymys on esimerkiksi siitä, miten kilpailijoiden liikesalaisuuksia voidaan suojata ja samalla toteuttaa avoimuusperiaatetta.

Asialistalla on myös jäsenvaltioiden tuomioistuinten ja unionin tuomioistuimen välinen yhteistyö julkisia hankintoja koskevissa asioissa.

ACA-Europe on Euroopan unionin jäsenvaltioiden ylinten hallintotuomioistuinten yhdistys. Se on keskustelu- ja tiedonvaihtofoorumi kaikille yhteisissä, tärkeissä hallintolainkäyttöä koskevissa kysymyksissä. Helsingin seminaarin teema on EU:n julkisia hankintoja koskevat kysymykset.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö 050 341 1347