Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tuli viime vuonna edellisvuotta enemmän asioita

Julkaistu 12.1.2016  Päivitetty 15.1.2016

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen pääasiassa alueellisista hallinto-oikeuksista saapuneiden valitusten määrä on ollut vuosittain lievässä kasvussa. Viime vuonna valituksia, valituslupahakemuksia, purkuja ja muita hakemuksia tuli yhteensä 4319.

Menneen vuoden aikana korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin kolmella jaostolla yhteensä 4010 tapausta ja vireille jäi 3932 tapausta.

Valituksia korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuneista asioista oli yli puolet eli 52 prosenttia, valituslupahakemuksia 41 prosenttia, purkuhakemuksia viisi prosenttia ja loput menetetyn määräajan palautuksia, kanteluita ja muita hakemuksia.

Käsittelyajoissa on pysytty hyvin

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa kestää keskimäärin vuoden. Nopeimmillaan asiat ratkaistaan alle kolmessa kuukaudessa (624 tapausta). Esimerkkinä muu päätös:

Muu päätös 3353/2015

Suuritöisissä ja moniulotteisissa asioissa käsittely vie jopa yli kaksi vuotta (144 tapausta). Esimerkkinä vuosikirjapäätös:

KHO:2015:8

Korkein hallinto-oikeus on pysynyt hyvin asetetuissa käsittelyajoissa. Ulkomaalaisasiat saatiin sekä viime vuonna että vuonna 2014 ratkaistua vajaassa kahdeksassa kuukaudessa (7,6 kk). Niiden kohdalla korkein hallinto-oikeus ei valtaosassa myöntänyt valituslupaa (88,2 prosenttia). Kaikissa asioissa vain 11,1 prosenttia valituslupaa hakeneet saivat sen.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö 050 341 1347

Liitetiedostot