Saamelaiskäräjien hallituksen päätös järjestää uudet vaalit on lainvastainen

Julkaistu 13.1.2016
Saamelaiskäräjien hallituksella ei ole toimivaltaa ottaa ratkaistavakseen asiaa ja oikeuskysymyksiä, jotka korkein hallinto-oikeus on jo lainvoimaisesti ratkaissut.

Saamelaiskäräjien hallituksen päätös järjestää uudet vaalit on niin ollen lainvastainen ja korkein hallinto-oikeus on kumonnut ja poistanut sen.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tuli määräaikaan 23.12.2015 mennessä yhteensä 27 valitusta, jotka kohdistuivat saamelaiskäräjien hallituksen päätökseen järjestää uudet vaalit ja olla hyväksymättä KHO:n saamelaisiksi hyväksymiä vaaliluetteloon. Monissa valituksissa oli useita valittajia ja heitä oli yhteensä 42.

Korkein hallinto-oikeus on myös hylännyt saamelaiskäräjien vaalilautakunnan purkuhakemukset. Purkua haettiin jo toistamiseen neljän vuonna 2011 vaaliluetteloon merkityn henkilön osalta. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi purkuhakemukset edellisen kerran vuonna 2013.

Koska saamelaiskäräjien hallituksen päätös kumottiin yhden valituksen johdosta, lausuminen muista valituksista on rauennut, mikäli valittajalla oli valitusoikeus. Näissä tapauksissa valittajalle tuomittiin korvaus oikeudenkäyntikuluistaan, jos hän oli sitä vaatinut. Muutamassa tapauksessa valitus jätettiin tutkimatta, koska asianomaisella ei katsottu olevan oikeutta valittaa saamelaiskäräjien hallituksen päätöksestä.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö 050 341 1347