Turvapaikkahakemukset lisäävät korkeimman hallinto-oikeuden työmäärää huomattavasti

Julkaistu 18.1.2016
Turvapaikka-asiat ja muu kansainvälinen suojelu työllistävät korkeinta hallinto-oikeutta kuluvana vuonna.

Suomeen tuli viime vuonna yli 30 000 turvapaikanhakijaa ja heillä on oikeus hakea muutosta Maahanmuuttoviraston päätökseen viime kädessä korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Korkein hallinto-oikeus käsittelee asiat mahdollisimman nopeasti. Se takaa hakijoiden oikeusturvan ja turvapaikan saavien mahdollisuuden aloittaa kotoutuminen viipymättä.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen on tähän saakka kirjattu vuosittain hieman yli 4 000 asiaa. Käsittelyaika on ollut noin vuosi. Turvapaikan hakijoiden määrän valtava kasvu saattaa lisätä korkeimman hallinto-oikeuden asiamäärää jopa tuhansilla.

Vuosi tuo tullessaan lisävahvistusta lainkäyttöön

Kuluvana vuonna korkeimman hallinto-oikeuden väkeä lisätään, jotta tehokas ja joutuisa lainkäyttö sekä kohtuulliset käsittelyajat varmistetaan kaikissa asioissa lisääntyvästä valitusten määrästä huolimatta. Korkein hallinto-oikeus palkkaa lisää tuomareita, esittelijöitä ja valmistelijoita. Tiloja tiivistetään ja työskentelyyn luodaan uusia tapoja.

Käsiteltävät asiat ovat kuva yhteiskunnasta ja maailmasta

Ulkomaalasiasiat on muutaman vuoden ajan ollut korkeimman hallinto-oikeuden suurin asiaryhmä eli noin neljännes kaikista asioista. Sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviä asioita on viidennes, rakentamiseen ja ympäristöön liittyviä asioita on vajaa kaksikymmentä prosenttia ja verotukseen liittyviä muutoksenhakuja hiukan yli kymmenen prosenttia kaikista asioista.

Asioiden kirjo on kansainvälisestikin ajatellen laaja ja sisältää lisäksi mm. kilpailuasioita, julkisia hankintoja, opetustointa, kirkollisasioita, Ahvenanmaan itsehallintoa, yleishallintoa, asiakirjajulkisuutta, kunnallisasioita ja virkasuhdeasioita.

Lisätietoja:
Päivi Pietarinen, kansliapäällikkö 050 5433403
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö 050 341 1347

Linkit