Viranomaisilta tulee vain vähän valituksia korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Julkaistu 12.1.2016
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vuosittain vireille tulevista noin 4000 valituksesta ja muusta muutoksenhausta valtaosa on yksityishenkilöiden, yhtiöiden ja muiden yhteisöjen tekemiä.

Eri viranomaisten muutoksenhakuja on kaikista vireille tulevista asioista vain vähän. Niissä tulee kuitenkin usein esiin merkittäviä oikeuskysymyksiä, joissa on tarvetta lainsoveltamisen ohjaamiseen.

Useimmiten viranomaismuutoksenhakija on ollut Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (viime vuonna 68 muutoksenhakemusta). Kuntien ja kunnallisten viranomaisten eri asiaryhmissä tekemiä valituksia on ollut yhteensä lähes saman verran.

Muita muutoksenhakijoita viime vuonna olivat esimerkiksi tulli (21), ELY-keskukset (15), eri poliisiviranomaiset (10), Maahanmuuttovirasto (8) ja sotilasviranomaiset (8).

ELY-keskusten muutoksenhakemuksista maankäyttöä ja rakentamista koskevia oli viime vuonna vain yksi (2014/3 ja 2013/2) ja ympäristönsuojelua koskevia kolme (2014/10 ja 2013/5).

Näissä asiaryhmissä oli ELY-keskusten valitusten määrä selvästi laskenut. Myös Maahanmuuttoviraston tekemien muutoksenhakujen määrä on laskenut niin, että niitä oli viime vuonna vain puolet vuoden 2013 määrästä (16).

Usein viranomaisten valitukset koskevat viranomaisen omalla hallinnonalalla tehtyjä hallintopäätöksiä. Mutta esimerkiksi sotilasviranomaiset ovat olleet muutoksenhakijoina myös maankäyttö- ja ympäristöasioissa.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö 050 341 1347

Liitetiedostot