KHO varautuu turvapaikka-asioiden määrän kasvuun

Julkaistu 4.3.2016

Suomeen tuli viime vuonna yli 30 000 turvapaikanhakijaa. Heillä on oikeus hakea muutosta Maahanmuuttoviraston päätökseen viime kädessä korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuvien turvapaikka-asioiden määrän odotetaan kuluvan vuoden aikana kasvavan merkittävästi. Lisääntyviin asiamääriin varaudutaan monin eri tavoin.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on esimerkiksi laadittu turvapaikanhakijoita avustaville oikeusavustajille oikeudessa asioimiseen liittyviä ohjeita ja hyviä käytäntöjä. Ohjeet on julkaistu korkeimman hallinto-oikeuden internet-sivuilla ja lähetetään esimerkiksi Asianajajaliitolle.

- Avustajilla on suuri merkitys asioiden sujuvan käsittelyn toteutumisessa. Erilaiset puutteet esimerkiksi oikeusapulain mukaisten palkkiovaatimusten perusteiden selvittämisessä ovat merkittävä yksittäisen asian käsittelyaikaa pidentävä tekijä, johtava esittelijä, esittelijäneuvos Toni Kaarresalo sanoo.

Korkein hallinto-oikeus tiedustelee puuttuvaa avustajan laskua jatkossa enintään yhden kerran ja sen toimittamiselle annetaan lyhyt määräaika. Mikäli laskua ei ole toimitettu, avustajan palkkio voidaan jättää kokonaan määräämättä.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen on maaliskuun alusta perustettu uusi neljäs jaosto, jolle ulkomaalaisasioiden käsittely on keskitetty. Jaoston toiminnan suunnittelun keskeisenä periaatteena on saapuvien asioiden sujuva ja viivytyksetön käsitteleminen siten, että oikeusturvan vaatimukset samalla asianmukaisesti varmistetaan.

Lisätietoja:
Toni Kaarresalo, johtava esittelijä, esittelijäneuvos
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö 050 341 1347

Liitetiedostot