Korkein hallinto-oikeus antaa vuosittain kymmeniä lausuntoja

Julkaistu 11.3.2016

Korkein hallinto-oikeus antaa vuosittain ministeriöille lukuisia lausuntoja erilaisista hallintolainkäyttöön liittyvistä lainsäädäntöhankkeista.

- Tehtävämme on tuoda korkeimman hallintolainkäyttäjän painava näkökulma meneillään oleviin lainsäädäntöhankkeisiin. Lausunnoissa keskitytään ennen muuta oikeussuojaan ja muutoksenhakuun. Lausuntojemme määrä on ollut jatkuvassa vuosittaisessa kasvussa, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori sanoo.

Korkeimman hallinto-oikeuden kaksi tuoreinta lausuntoa ovat maaliskuulta. Toinen on ympäristöministeriölle annettu lausunto ympäristönsuojelulain uudistamisesta ja toinen työ- ja elinkeinoministeriölle maakaasumarkkinalain uudistamisesta.

- Korkeimman hallinto-oikeuden antamien lausuntojen määrä on kymmenessä vuodessa lähes kolminkertaistunut niin, että viime vuonna annoimme kaksikymmentäneljä lainsäädäntöä ohjaavaa lausuntoa, Vihervuori painottaa.

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö 050 341 1347

Linkki:

Lausuntoja

7.3.2016 Lausunto ympäristöministeriölle ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen kolmannen vaiheen ehdotuksista H 28/16 (pdf, 0.47 Mt)

7.3.2016 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle maakaasumarkkinalain uudistamisesta: Lausuntopyyntö maakaasumarkkinalakityöryhmän raportista H 30/16 (pdf, 0.29 Mt)

Liitetiedosto:

KHO:n antamien lausuntojen lukumäärät 1999-2015 (pdf, 0.09 Mt)

Sivun alkuun |