KHO: Kittilän kunnanjohtajan erottamisessa tehtiin menettelyvirhe

Julkaistu 3.6.2016

Korkein hallinto-oikeus hyväksyi muutoksitta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen kumota menettelyvirheen perusteella Kittilän kunnanvaltuuston päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisesta.

Tänään julkistamassaan päätöksessä KHO myös velvoittaa Kittilän kunnan maksamaan kunnanjohtajan ja hallinto-oikeuteen valittaneen kunnanvaltuuston puheenjohtajan oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen.

KHO totesi päätöksessään, kuten Pohjois-Suomen hallinto-oikeuskin, että Mäkelälle ei varattu ennen hänen irtisanomistaan tilaisuutta tulla kuulluksi kuntalain ja hallintolain edellyttämällä tavalla. Kittilän kunnanvaltuusto ei myöskään huolehtinut asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä.

Asian aikaisempi käsittely

Kittilän kunnanvaltuusto oli 17.11.2014 päättänyt irtisanoa kunnanjohtaja Anna Mäkelän virkasuhteen. Anna Mäkelä ja Kittilän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys valittivat päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, joka 4.2.2016 kumosi valituksien johdosta kunnanvaltuuston päätöksen. Lisäksi hallinto-oikeus velvoitti Kittilän kunnan korvaamaan Mäkelälle tämän asianosais- ja oikeudenkäyntikulut.

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574

Sivun alkuun |