KHO: Yhtiölle myönnetty anniskelulupa voitiin peruuttaa verotarkastushavaintojen perusteella

Julkaistu 23.11.2016

Korkein hallinto-oikeus (KHO) katsoi, että anniskelulupa voitiin peruuttaa verotarkastuksessa havaitun ohimyynnin perusteella, vaikka luvanhaltija oli myöhemmin maksanut tarkastuskertomuksen perusteella sille määrätyt verot eikä luvanhaltijalla ollut luvan peruuttamista koskevan päätöksen tekohetkellä verovelkaa. KHO kumosi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen asiassa.

Aluehallintovirasto oli peruuttanut A Oy:lle myönnetyn anniskeluluvan saatuaan tiedokseen verotarkastuskertomuksen, jonka mukaan yhtiön anniskelupaikassa huomattava osa myynnistä oli jätetty kirjaamatta kirjanpitoon. Ohimyynnin vuoksi yhtiö oli arvonlisäveroilmoituksissaan jättänyt osan myynnistään ilmoittamatta ja siten laiminlyönyt myös veron maksamisen tältä osin. Mainitun menettelyn johdosta luvanhaltijan voitiin katsoa menettäneen luvanhaltijalta edellytetyn luotettavuutensa alkoholilaissa tarkoitetulla tavalla. KHO katsoi, että lupa voitiin peruuttaa jo verotarkastuskertomuksen perusteella ennen kuin A Oy:lle oli sen perusteella maksuunpantu veroa.

KHO 2016:186

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574, jaana.lappalainen(ät)oikeus.fi