Korkein hallinto-oikeus kumosi valtioneuvoston päätöksen Rääkkylän kunnan yhdistymisestä Kiteen kaupunkiin

Julkaistu 25.11.2016

Valtioneuvosto päätti 26.5.2016, että Rääkkylän kunta yhdistyy Kiteen kaupunkiin vuoden 2017 alussa. Rääkkylän kunta on taloudellisen tilanteensa takia ollut niin sanottu kriisikunta. Tästä syystä valtioneuvosto on ollut toimivaltainen päättämään kuntien yhdistymisestä, vaikka Rääkkylän kunnan valtuusto oli vastustanut yhdistymistä. Kuntarakennelain mukaan yhdistymisestä päättäminen valtuuston vastustaessa edellyttää kuitenkin muun ohella sitä, että muutos on välttämätön kriisikunnan asukkaiden lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että valtioneuvosto on Rääkkylän kunnan taloudellisesta tilanteesta ja sen ennakoidusta kehityksestä saatu selvitys huomioon ottaen voinut arvioida, että kunnan taloudellinen kantokyky ei tulevaisuudessa ole riittävä asukkaiden lakisääteisten palvelujen turvaamiseen, jos arviointi kiinnitetään tällä hetkellä voimassa olevaan lainsäädäntöön kuntien tehtävistä ja rahoituksesta. Korkein hallinto-oikeus katsoi kuitenkin edelleen, että kunnan kykyä turvata asukkaidensa lakisääteiset palvelut oli arvioitava myös sote- ja maakuntauudistuksen kannalta, joka valtioneuvoston linjausten mukaan tulee voimaan vuoden 2019 alussa. Asiassa ei saadun selvityksen perusteella ollut riittävällä varmuudella todettavissa, että Rääkkylän kunta ei sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa kykenisi turvaamaan asukkaidensa lakisääteisiä palveluja. Tämän vuoksi valtioneuvoston päätös kumottiin Rääkkylän kunnan valituksesta.

KHO 2016:187

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574, jaana.lappalainen(at)oikeus.fi