Mustat sekunnit laskettava tv-mainosten kokonaisaikaan

Julkaistu 14.11.2016

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukaan toimituksellinen aineisto ja mainonta on tv-lähetyksissä erotettava selvästi toisistaan katkotunnuksella. Mainosten osuus yhtä tasatuntien välistä tuntia kohti ei saa ylittää 12 minuuttia.

Viestintävirasto oli antanut Sanoma Entertainment Finland Oy:lle (nykyisin Sanoma Media Finland Oy) huomautuksen ja velvoittanut yhtiön jatkossa korjaamaan laiminlyöntinsä, koska yhtiön televisiomainosten välissä esittämät katkotunnukset eivät olleet olleet lain mukaisia ja koska yhtiö oli ylittänyt televisiomainosten aikarajoituksen. Helsingin hallinto-oikeus oli hylännyt yhtiön valituksen Viestintäviraston päätöksestä.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi yhtiön valituksen Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä. Unionin tuomioistuin oli sitä ennen antanut korkeimman hallinto-oikeuden pyynnöstä ennakkoratkaisun asiassa (tuomio asiassa C 314/14 Sanoma Media Finland–Nelonen Media, EU:C:2016:89).

Korkein hallinto-oikeus ei pitänyt lainmukaisena Sanoman käyttämää katkotunnusta, jossa osa kuvatilasta oli varattu ohjelman lopputeksteihin ja osa kuvatilasta yhtiön kanavan tulevien ohjelmien esittelyyn menupohjalla. Lisäksi korkein hallinto-oikeus katsoi, että sponsoritunnusten esittäminen muulloin kuin sponsoroidun ohjelman yhteydessä ei ollut lain mukaista. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan mainospalojen välissä olevat ja mainoskatkoa seuraavat niin kutsutut mustat sekunnit, joilla erotetaan mainokset muusta ohjelmasisällöstä, tuli sisällyttää laissa tarkoitettuun televisiomainosten lähettämisen enimmäisaikaan.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, kuten Helsingin hallinto-oikeus, että Viestintävirasto oli voinut antaa yhtiölle huomautuksen ja velvoittaa yhtiön jatkossa korjaamaan laiminlyöntinsä. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös vastaa unionin tuomioistuimen antamaa tuomiota.

KHO 2016:176

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574, jaana.lappalainen(ät)oikeus.fi