KHO pysytti voimassa Valion 70 miljoonan euron seuraamusmaksun

Julkaistu 29.12.2016

Korkein hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä pysyttänyt voimassa Valiolle aiemmin määrätyn 70 miljoonan euron seuraamusmaksun. Valion todettiin syyllistyneen perusmaitojen markkinoilla määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä pidettävään saalistushinnoitteluun.

Korkein hallinto-oikeus totesi – kuten asiaa aiemmin käsitellyt Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) sekä markkinaoikeus – että Valio oli laskenut perusmaitojensa hintoja merkittävästi 1.3.2010 lukien. Hinnat alittivat niin sanotut muuttuvat kustannukset, mitä oli jo lähtökohtaisesti pidettävä osoituksena määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Hinnoittelun taustalla oli Valion ylimmän johdon suunnittelema ja toteuttama strategia, jonka tarkoituksena oli hintojen merkittävän alentamisen myötä ainakin yhtiön tärkeimmän kilpailijan Arlan syrjäyttäminen. Asiassa esitetystä näytöstä oli pääteltävissä, että Valion tarkoituksena oli ollut päästä korottamaan hintojaan myöhemmin.

Korkein hallinto-oikeus totesi Valion määräävän markkina-aseman väärinkäytön kestäneen lähes kolme vuotta. Väärinkäyttö oli päättynyt vasta, kun Kilpailu- ja kuluttajavirasto oli määrännyt Valion lopettamaan väärinkäytön.

- Valion menettely oli laadultaan vakavana ja merkittävänä pidetty kilpailunrajoitus. Valiolle määrätty 70 miljoonan euron seuraamusmaksu on tähän saakka suurin yksittäiselle yritykselle Suomessa määrätty kilpailuoikeudellinen seuraamusmaksu. Seuraamusmaksun määrä oli Kilpailu- ja kuluttajaviraston vaatimuksen mukainen, ja siihen myös markkinaoikeus oli aiemmin päätynyt, asian esittelijänä toiminut esittelijäneuvos Toni Kaarresalo toteaa.

Valion hinnoittelun tutkinta alkoi Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV) kilpailijoiden tekemien toimenpidepyyntöjen johdosta. Markkinaoikeus antoi asiassa päätöksensä vuonna 2014.

Saalistushinnoittelulla tarkoitetaan määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen menettelyä, jossa tietyn tuotteen hinnat lasketaan kannattamattomalle tasolle kilpailijoiden syrjäyttämiseksi markkinoilta. Saalistushinnoittelun taustalla on yleensä pyrkimys siihen, että kilpailijoiden syrjäytymisen jälkeen määräävässä markkina-asemassa oleva yritys voi nostaa hintojaan kilpailtua tasoa korkeammalle tasolle. Saalistushinnoittelu voi vahingoittaa markkinoita ja sitä kautta kuluttajia, vaikka se ensi vaiheessa saattaakin ilmetä alentuneena hintatasona.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa alla olevasta linkistä. Päätökseen sisältyy erillinen tiivistelmä (päätöksen sivu 2).

Yhteystiedot:
Toni Kaarresalo, esittelijäneuvos, puh. 029 564 0292
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, puh. 050 308 7574

Linkit

Sivun alkuun |