KHO:lta kriittisiä huomioita kivenlouhimoiden suojaetäisyyden pienentämistä koskevasta asetusluonnoksesta

Julkaistu 8.3.2017

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että nykyisten minimisuojaetäisyyksien lyhentämismahdollisuuteen sisältyy vaara naapuruston suojan heikentämisestä, vaikka kaavamaisesta suojaetäisyyssääntelystä saattaa joissakin tapauksissa olla perusteltua luopua.

Esitetty muutos eli 3 §:ään lisättäväksi ehdotettu uusi 4 momentti mahdollistaisi myös kivenlouhimon sijoittumisen 300 metriä lähemmäksi häiriintyvää kohdetta. KHO katsoo, että perustelumuistion kuvaus toiminnan haitoista ei ehkä täysin vastaa todellisuutta, eikä muistiossa pitäisi vähätellä toiminnasta aiheutuvia häiriötä.

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574, jaana.lappalainen(at)oikeus.fi

Sivun alkuun |