KHO:n Vihervuori: Hallintotuomioistuinten tehtävä oikeussuojan antajana vahvistunut

Julkaistu 9.3.2017

Nykypäivän hallintotuomioistuimet ovat muotoutuneet pitkän historiallisen kehityksen tuloksena, vahvimmin itsenäisyyden sadan vuoden aikana.

Eduskunnan lakivaliokunnan Suomi 100 -juhlaseminaarissa tänään puhuneen korkeimman hallinto-oikeuden presidentin Pekka Vihervuoren mukaan jatkuvien muutosten keskelläkin hallintotuomioistuinten pohjimmainen tehtävä eli oikeussuojan antaminen ja hallinnon lainalaisuuden ylläpitäminen on pysynyt ja vahvistunut.

- Hallintotuomioistuimissa katsotaan luottavaisina tulevaisuuteen, ulkomaalaisasioiden ja kohta ilmeisesti myös toimeentulotukiasioiden tarjoamista yllättävistä ja suurista lisähaasteista huolimatta.

Hallinnon oikeussuojajärjestelmän kehityskaaria valottavassa puheessaan presidentti Vihervuori kiinnitti huomiota tuoreisiin hallintolainkäytön kehitystrendeihin. Yksi näistä on valituslupajärjestelmän laajeneminen korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

- Valitusluvan käyttöalan laajeneminen tulee korostamaan korkeimman hallinto-oikeuden tehtävää hallinto- ja oikeuskäytännön ohjaamisessa. Korkeimman oikeuden kaltaiseen puhtaaseen prejudikaattituomioistuimeen silti tuskin päästään. Jatkossakin tullee olemaan asioita, joissa korkein hallinto-oikeus on ensimmäinen ja ainoa tuomioistuinaste.

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574, jaana.lappalainen(at)oikeus.fi

Sivun alkuun |