Euroopan unionin tuomioistuin vierailee korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Julkaistu 22.5.2017

Virallinen vierailu on osa EUT:n ja unionin jäsenmaiden ja kansallisten tuomioistuinten yhteistoimintaa. Vierailua isännöivät korkeimman hallinto-oikeuden ja korkeimman oikeuden lisäksi ulkoasiainministeriö ja oikeusministeriö.

Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) tekee virallisen vierailun Suomeen 21.-24.5.2017.

EUT:n jäsenet sekä korkeimman hallinto-oikeuden ja korkeimman oikeuden jäsenet pitävät vierailun yhteydessä työseminaarin. Seminaarissa kuullaan mm. kilpailuoikeutta ja ennakkoratkaisupyyntömenettelyä koskevat alustukset.

Keskiviikkona 24.5 kello 9.30 – 11.30 korkeimman hallinto-oikeuden suuressa istuntosalissa järjestetään seminaari. Sen aihe on The Principle of Mutual Recognition: Recent Developments.

Virallinen vierailu on osa EUT:n ja unionin jäsenmaiden ja kansallisten tuomioistuinten yhteistoimintaa. Vierailua isännöivät korkeimman hallinto-oikeuden ja korkeimman oikeuden lisäksi ulkoasiainministeriö ja oikeusministeriö.

Presidentti Koen Lenaertsin lisäksi vierailuun osallistuu unionin tuomioistuimen tuomareita ja julkisasiamiehiä. Edellisen kerran unionin tuomioistuin vieraili Suomessa 2006.

Lisätiedot:
Oikeusneuvos Niilo Jääskinen (korkein hallinto-oikeus), niilo.jaaskinen(at)oikeus.fi
Oikeusneuvos Tuula Pynnä (korkein oikeus), tuula.pynna(at)oikeus.fi