KHO: Afganistanin turvallisuustilanne ja turvapaikanhakijoiden henkilökohtaisten olosuhteiden kokonaistarkastelu vaikuttavat päätöksiin

Julkaistu 5.5.2017

Korkein hallinto-oikeus on tänään antanut neljä vuosikirjapäätöstä, jotka käsittelevät kansainvälisen suojelun myöntämistä afganistanilaisille turvapaikanhakijoille.

Kahdessa päätöksessään KHO arvioi Afganistanin turvallisuustilannetta ja kahdessa perheiden mahdollisuutta sisäiseen pakoon Kabuliin.

KHO arvioi Afganistanin turvallisuutta

Korkein hallinto-oikeus myönsi Maahanmuuttovirastolle valitusluvan yhdessä turvapaikanhakijoiden kotialueen turvallisuustilannetta ja yhdessä Kabulin ja turvapaikanhakijan kotialueen välisen matkareitin turvallisuustilannetta koskevassa asiassa.

Korkein hallinto-oikeus pysytti voimassa hallinto-oikeuden tekemän turvapaikanhakijoiden kannalta myönteisen päätöksen lopputuloksen hakijoiden kotialueen turvallisuustilannetta koskevassa tapauksessa. Matkareitin turvallisuustilannetta koskevassa tapauksessa KHO kumosi hallinto-oikeuden tekemän turvapaikanhakijan kannalta myönteisen päätöksen. Tässä tapauksessa Maahanmuuttoviraston kielteinen päätös jäi voimaan.

Afganistanin konfliktille on ominaista turvallisuustilanteen suuri paikallinen ja ajallinen vaihtelu. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että tietyissä tilanteissa Afganistanin huono turvallisuustilanne jo sellaisenaan estää turvapaikanhakijan palauttamisen hänen kotialueelleen. Jos näin ei ole, asiaa on arvioitava ottamalla turvallisuustilanteen lisäksi huomioon hakijan henkilökohtaiset olosuhteet.

Ensin mainitussa tapauksessa hakijoita ei tullut palauttaa kotialueelleen, kun otettiin huomioon sekä heidän kotialueensa turvallisuustilanne, että heidän henkilökohtaiset olosuhteensa. Toisessa tapauksessa hakijan palauttamiselle kotialueelleen ei ollut estettä, kun kysymys ei ollut hakijan kotialueen turvallisuustilanteen arvioinnista vaan siitä, voiko hän matkustaa Kabulista kotialueelleen turvallisesti.

Näiden vuosikirjapäätösten lisäksi korkein hallinto-oikeus jätti valitusluvan myöntämättä Maahanmuuttovirastolle kuudessa Afganistanin turvallisuustilanteen arvioimista koskevassa asiassa. Yksi asia raukesi, kun Maahanmuuttovirasto peruutti valituslupahakemuksensa.

Perheiden mahdollisuus sisäiseen pakoon

Muut korkeimman hallinto-oikeuden tänään antamat vuosikirjapäätökset koskevat lapsiperheiden mahdollisuutta sisäiseen pakoon Kabuliin.

Maahanmuuttovirasto oli tapauksissa katsonut, ettei turvapaikanhakijoita voitu palauttaa Afganistaniin kotialueelleen. Kansainvälistä suojelua ei ollut kuitenkaan myönnetty, koska heillä oli katsottu olevan mahdollisuus Afganistanissa sisäiseen pakoon.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei Kabulin turvallisuustilannetta voida pitää niin huonona, että se estäisi sinne palauttamisen. Näin ollen asiaa on arvioitava ottamalla huomioon myös hakijoiden henkilökohtaiset olosuhteet.

Korkein hallinto-oikeus hyväksyi toisen perheen valituksen ja piti sen kohdalla sisäistä pakoa kohtuuttomana. Näin ollen perheelle oli myönnettävä Suomesta kansainvälistä suojelua. KHO kiinnitti asiassa huomiota muun ohella siihen, että perhe oli asunut miehen lapsuutta lukuun ottamatta koko elämänsä Iranissa. Perheellä ei ollut Kabulissa tai muuallakaan Afganistanissa sukulaisia tai muuta turvaverkkoa. Asian kokonaisharkinnassa otettiin huomioon myös se, että naisen lähisukulaiset asuivat jo laillisesti Suomessa.

Toisen perheen valituksen korkein hallinto-oikeus hylkäsi. Asian kokonaisharkinnassa otettiin huomioon muun ohella se, että perhe asui jo ennen Suomeen saapumistaan Afganistanissa ja heillä oli ollut myös Kabuliin siteitä.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi