KHO: Kansallisen kilpailulainsäädännön ja direktiivien kehittäminen rinnakkain on perusteltua

Julkaistu 18.5.2017

Korkein hallinto-oikeus on antanut lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle asiassa, joka koskee kilpailulain uudistamista koskevaa työryhmän mietintöä.

KHO kannattaa mahdollisimman suurta aineellista ja menettelyllistä yhdenmukaisuutta Euroopan unionin kilpailusääntelyn ja kansallisen kilpailuoikeuden välillä. Se mahdollistaa unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön hyödyntämisen myös kansallisen kilpailulainsäädännön soveltamisalaan kuuluvissa kysymyksissä.

KHO esittää useita yksittäisiä huomautuksia ja korostaa, että ehdotettujen lainsäädäntömuutosten jatkovalmistelu samanaikaisesti direktiiviehdotusta koskevien kansallisten täytäntöönpanotoimien kanssa on perusteltua.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
050 341 1347

Linkit