KHO korostaa muutoksenhakujärjestelmän ja sanktioiden määräämisen merkitystä sijoituspalvelulain yhteydessä

Julkaistu 18.5.2017

Korkein hallinto-oikeus on antanut lausuntonsa valtiovarainministeriön luonnoksesta hallituksen lakiesitykseksi sijoituspalvelulain muuttamisesta, laiksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että ehdotettu EU-taustainen lainsäädäntö on erittäin monimutkaista ja yksityiskohtaista. Se vaikuttaisi varsinaisten sijoitus- ja rahoitusmarkkinoiden osapuolten lisäksi myös energia-alan toimijoihin ja päästökauppaan.

Korkein hallinto-oikeus kiinnittää lausunnossaan ennen kaikkea huomionsa hallinnollisten sanktioiden määräämistä ja muutoksenhakujärjestelmää koskeviin kysymyksiin.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
050 341 1347

Linkit