KHO - sähköisen asioinnin kehittämisen täytyy lähteä asiakkaan tarpeista

Julkaistu 26.9.2017

Korkein hallinto-oikeus korostaa hallinnon asiakkaan ensisijaisuutta, kun sähköistä asiointia viranomaisessa kehitetään. KHO on lausunut näkemyksensä valtiovarainministeriön pyynnöstä arvioida sähköiseen asiointiin liittyviä lainmuutostarpeita.

Korkein hallinto-oikeus korostaa, että tässä vaiheessa valtiovarainministeriön työryhmän raportti on varsin yleisluontoinen. Näin laajaa selvitystyötä tulisi KHO:n mukaan johtaa oikeusministeriön lainvalmisteluosastolta. Vastaavantyyppistä selvitystyötä on viime vuosina tehty hallinnon oikaisuvaatimusmenettelyä laajennettaessa.

KHO valmistautuu ottamaan kantaa "sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekarttaan" siinä vaiheessa, kun esivalmistelu on edennyt varsinaiseen lausuntovaiheeseen.

KHO painottaa lausunnossaan, että viranomainen voi tiedottamalla ohjata hallinnon asiakasta sähköiseen asiointiin, mutta valinnan sähköisen asioinnin ja paperisen asioinnin välillä tekee aina hallinnon asiakas. Valinnanvapauden vastapaino on vastuu.

VM:n raportti käsittelee sähköistä asiointia pelkistetyssä ja yksinkertaistetussa muodossa. KHO muistuttaa, että viranomaismenettelyssä on useita eri vaiheita ja erityispiirteitä, jotka vaativat selvittämistä.

Ei ole tarkoituksenmukaista tai tehokasta, että viime kädessä tuomioistuimet joutuisivat paikkaamaan hallintoa tehostettaessa mahdollisesti huomiota vaille jääneitä aukkoja hallinnon asiakkaiden oikeusturvassa.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi

Linkit