KHO: Ahvenanmaan oikeusjärjestelmän on säilyttävä toimivana

Julkaistu 13.9.2017

Korkein hallinto-oikeus on antanut oikeusministeriölle lausuntonsa, joka koskee Ahvenanmaan itsehallintolain kehittämistä.

Lausunnossaan KHO on ottanut kantaa mm. Ahvenanmaan maakunnan ja valtion välisiin suhteita, hallintolainkäyttöä maakunnassa sekä kotipaikkaoikeutta koskeviin ehdotuksiin. Korkeimman hallinto-oikeuden mielestä jatkovalmistelussa olisi selvitettävä mahdollisuutta hyödyntää sen asiantuntemusta maakunnan lainsäädännön valvontaa koskevassa tasavallan presidentin päätöksenteossa, koska maakuntalainsäädäntö koskee pääasiassa korkeimman hallinto-oikeuden toimivaltaan kuuluvia aloja.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
paivi.musakka(at)oikeus.fi
050 341 1347