KHO pitää luonnosta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ongelmallisena ja keskeneräisenä

Julkaistu 10.10.2017

Korkein hallinto-oikeus on huolestunut ympäristöministeriön ympäristönsuojelulakiin lisättäväksi esittämästä luvusta. Luvussa säädettäisiin uudesta ympäristölupaan liittyvästä ilmoitusmenettelystä.

Lausunnossaan korkein hallinto-oikeus arvostelee hallituksen luonnosta viimeistelemättömäksi, riittämättömästi perustelluksi ja osin myös virheelliseksi. Ympäristöministeriö toteaa omassa luonnoksessaankin, että vaikutusten arviointia ei ole tehty ja sitä täydennetään myöhemmin.

Suunniteltu ilmoitusmenettely synnyttää ongelmia, joita lakiesityksessä ei ole mietitty. Lakiluonnos ei ota huomioon haitankärsijöiden eikä haittaavaa toimintaa harjoittavien oikeuksia, korkein hallinto-oikeus toteaa.

Osallistumisoikeus ja muutoksenhakuoikeus kaventuisivat ministeriön lakiesityksessä vakavasti. Luonnoksessa on lisäksi useita säännöksiä, jotka ovat sekä asiallisesti että kielellisesti viimeistelemättömiä, korkein hallinto-oikeus huomauttaa.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi

Linkit