KHO:n tuomarit tekivät katselmuksen Lappeenrannassa Kaupunginlahden itärannalla

Julkaistu 1.11.2017

Korkein hallinto-oikeus tekee tarvittaessa katselmuksia yhteiskunnallisesti, kulttuurisesti ja luonnonsuojelullisesti tärkeissä asioissa.

Katselmuksessa oikeuden jäsenet pystyvät paikan päällä arvioimaan ja tekemään havaintoja esimerkiksi maisemasta, luonnonesiintymistä tai rakennuksista. Tarkoitus on, että oikeus saa mahdollisimman kattavan näkemyksen päätöksenteon tueksi. Korkeimman hallinto-oikeuden käsittely on pääasiassa kirjallista ja katselmuksia korkein hallinto-oikeus tekee vain harvoin.

- Päätös katselmuksen tekemisestä voi tulla esimerkiksi siitä, että kirjallisen aineiston perusteella asia vaikuttaa erittäin tulkinnanvaraiselta. Katselmus ei ole suullinen käsittely, mutta osapuolet voivat sen yhteydessä kiinnittää oikeuden jäsenten huomiota tärkeinä pitämiinsä näkökohtiin, oikeusneuvos Riitta Mutikainen sanoo.

Korkein hallinto-oikeus tekee katselmuksia vain harvakseltaan ja lähinnä silloin, kun tapaus vaatii kirjallisen materiaalin lisäksi täsmennystä. Katselmus vie kirjalliseen käsittelyyn verrattuna paljon työaikaa. KHO:n juttumäärällä ei voida kovin monta katselmusta vuosittain toimittaa.

- Lappeenrannassa korkeimman hallinto-oikeuden tuomarit tutustuvat asemakaavan muutosalueeseen ja sen lähiympäristöön. Katselmuksen tarkoitus on saada tarkempi kuva valituksessa mainituista näkemyksistä. Miten suunniteltu rakentaminen vaikuttaisi alueen kaupunkikuvaan, maisemaan ja rakennettuun ympäristöön?

Riitta Mutikainen korostaa, että katselmuksen jälkeen juttu ratkaistaan istunnossa, ei paikan päällä. Ratkaisua tehtäessä myös kaikki kirjallinen materiaali on käsillä ja ratkaisun perusteena. Katselmus tukee sitä, että oikeus jokaisessa asiassa toteutuu.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö, 050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi