KHO:ssa harvinainen suullinen käsittely Digitan asiassa

Julkaistu 24.1.2018

Korkein hallinto-oikeus järjestää 25.-26.1.2018 suullisen käsittelyn asiassa, jossa selvitetään Digita Oy:n huomattavan markkinavoiman velvoitteita päälähetysasemien antennipaikkaan- ja kapasiteettiin pääsyn sekä televisio- ja valtakunnallisten radiolähetyspalveluiden tukkumarkkinoilla.

Torstain ja perjantain suullisessa käsittelyssä korkein hallinto-oikeus käsittelee asiaa, jossa viestintävirasto on tehnyt markkina-analyysinsä perusteella 24.4.2015 päätöksen siitä, että Digita Oy:llä on niin kutsuttu huomattavan markkinavoiman asema televisio- ja radiolähetyspalveluiden tukkumarkkinoilla. Huomattavan markkinavoiman yrityksellä on sellaista taloudellista vaikutusvaltaa, jonka turvin se voi toimia huomattavassa määrin riippumattomana kilpailijoista, kuluttajista tai muista käyttäjistä.

Digita Oy on valittanut Viestintäviraston päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Digita Oy:tä koskevasta päätöksestä ovat korkeimpaan hallinto-oikeuteen yhdessä valittaneet myös Oy Yleisradio Ab, MTV Oy sekä Sanoma Media Finland Oy. Näiden yhtiöiden mukaan Viestintäviraston olisi tullut määrittää Digita Oy:tä koskevat velvoitteet tiukemmiksi erityisesti radiolähetyspalvelujen ja enimmäishinnoitteluvelvoitteen osalta.

Suullinen käsittely on korkeimman hallinto-oikeuden työskentelyssä poikkeus, sillä lähes kaikki asiat KHO:ssa käsitellään kirjallisesti ja esittelystä.

Korkein hallinto-oikeus käsittelee asian suullisesti silloin, kun asian selvittämiseksi on tarpeen kuulla asianosaisia ja todistajia henkilökohtaisesti. Viimeksi kuluneina vuosina suullisia käsittelyjä on ollut vain harvoin. Alueellisissa hallinto-oikeuksissa suullinen käsittely on yleisempää.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka viestintäpäällikkö
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi